Hướng dẫn căn chỉnh hệ thống Camera 360 độ Cogamichi C-88 Max AHD

Các bước căn chỉnh hệ thống Camera 360 độ Cogamichi C-88 Max AHD

Công việc độ camera 360 độ cho oto hết sức đơn giản đối với anh em thợ thuyền. Tuy nhiên, để kết thúc quá trình lắp đặt và hoàn thiện cơ bản cho hệ thống camera 360 Cogamichi C-88 MAX AHD, anh em cần căn chỉnh tọa độ để hệ thống tính toán hợp nhất 4 hình ảnh trên 4 camera thành một hình 360 toàn cảnh duy nhất.

Bước 1: Quay chỉnh 2 camera gương

Sau khi lắp đặt và hoàn thành cơ bản quá trình độ camera 360 cho oto, anh em tiến hành quay chỉnh 2 camera gương theo các bước như hình dưới:

Vào menu hệ thống

Quay 2 camera gương đúng khảng cách

 Bước 2: Trải bạt căn chỉnh quanh xe

Sau khi quay chỉnh 2 camera gương chuẩn khoảng cách, anh em đỗ xe ở nơi thoáng đãng rộng rãi và tiến hành trải bạt setup để căn chỉnh như hình dưới.

Qui cách trải bạt thực tế nhìn từ phía trước

Qui cách trải bạt thực tế nhìn từ phía sau

Trên đây là hình ảnh trải bạt thực tế để căn chỉnh camera 360 độ  Cogamichi C-88 Max AHD nhìn từ phía trước và phía sau xe ô tô.

Anh em tiến hành trải 4 bạt xung quanh xe gồm Phía trước-Phía Sau-Hông trái-Hông phải. Tiêu chuẩn trải bạt anh em xem hình dưới đây.:

Tiêu chuẩn cự ly đặt bạt căn hệ thống Camera 360 oto

 Bước 3. Căn chỉnh hệ thống.

Sau khi đặt bạt căn chỉnh theo tiêu chuẩn, quá trình độ camera 360 cho oto bản Cogamichi C-88 Max AHD cần nhập tọa độ cho hệ thống để ghép hình hoàn chỉnh. Anh em vào menu hệ thống để tiến hành nhập tọa độ.

Menu camera 360. Click mục “Hệ Thống” khi cửa sổ Menu đầu tiên xuất hiện.

Đăng nhập menu hệ thống. Khi này hệ thống đòi mật khẩu click phím “Mũi tên đi lên” trên điều khiển cho đến khi hệ thống cho phép đăng nhập vào Menu cài đặt tiếp theo

Menu camera 360 tiếp theo. Click “Căn Chỉnh Camera” để vào căn chỉnh tọa độ từng mắt camera.

1. Căn chỉnh camera phía trước.

Khi click chọn camera phía trước để căn chỉnh tọa độ, hệ thống sẽ hiện màn hình cài đặt đầu tiên với 4 “dấu cộng” tọa độ. Anh em di chuyển 4 dấu cộng vào các vị trí bạt căn như hình bên dưới.

Bước 1 của quá trình căn chỉnh camera phía trước

Sau khi khớp tọa độ như hình, anh em click “OK”. Hệ thống sẽ chuyển màn hình với 8 tọa độ tiếp theo. Khớp 8 tọa độ theo hình bên dưới.

Bước 2 của quá trình căn chỉnh camera phía trước

Khớp chính xác 8 tọa độ và ấn “OK” để kết thúc quá trình cài đặt camera trước là xong. Cách cài đặt camera phía sau và phía 2 bên hông cũng tương tự.

 2. Căn chỉnh camera Phía sau.

Hai bước cài đặt camera phía sau của camera 360 cho oto bản Cogamichi C-88 MaxAHD dưới đây.

Bước 1. Thiết lập 4 điểm tọa độ

Bước 2. Thiết lập 8 điểm tọa độ

 3. Căn chỉnh camera phía bên trái.

Bước 1. Thiết lập 4 điểm tọa độ

Bước 2. Thiết lập 6 điểm tọa độ 

 4. Căn chỉnh Camera phía bên phải.

 Bước 1. Thiết lập 4 tọa độ

Bước 2.Thiết lập 6 điểm tọa độ

Quá trình căn chỉnh kết thúc và anh em hãy xem lại kết quả trên màn hình Camera 360 độ.